První fotoalbum pro zvídavá dítka/ First DIY photoalbum for toddler

Všimli jste si, jak si nejmenší děti rády prohlíží tváře svých blízkých na fotografiích? U nás to tedy platí. Navíc malé zvídavé prstíky stále něco otevírají a zavírají. To byl právě podnět ke vzniku našeho prvního „fotoalba“. Vypadá jako malý domeček, ve kterém bydlí členové naší rodiny a zvířata, které si dcerka oblíbila. Pro umístění fotografií nám skvěle posloužila plastová dvířka z vlhčených ubrousků. Otevírání a zavírání okének podporuje hravou formou rozvoj jemné motoriky.

Domeček není časově náročný. Jeho výroba trvala asi 1 hodinu.
Co budete potřebovat:

 • kousek kartonu (např. od krabice nebo kus pěnové desky),
 • víčka od cestovních vlhčených ubrousků,
 • fotografie,
 • barevné papíry na domeček,
 • tavnou pistoly,
 • lepidlo a nůžky.

 

Z kartonu vystříhněte tvar domečku. Polepte barevnými papíry. Ostříhněte fotografie do potřebné velikosti podle velikosti a tvaru víček. Na domeček nalepte fotografie blízkých, můžete i do otvíravých částí víček. Pomocí tavné pistole přilepte okénka a dveře tak, aby bylo otvírání pokaždé na jiné straně. A je hotovo. Prohlížení může začít.

ENG

Have you noticed how the smallest children like to look at the faces of their loved family members in the photos? It is the same case with us. Overmore small curious fingers still want to open and close something interesting. It was just the incentive to create our first „photo album“ for toddler. It looks like a small house and includes our family members and the animals which our daughter loves. We used a plastic door made of wet napkins to fit the photos. Opening and closing windows provides fine motor skills.

The house is not time consuming. Its production lasted about 1 hour.

What you will need:

 • a piece of cardboard to make a house (from a box or piece of foam board),
 • plastic openings from the wipes package,
 • photos,
 • colorful papers on the house,
 • a hot glue gun,
 • glue and scissors.

Cut the shape of the house from the cardboard. Stick the colored papers on the cardboard. Cut photos to size and shape of the plastic openings. Attach photos on your house. You can also place the photo on the opening parts of the lids. Attach the door and windows with hot glue. They could be always placed with opening on another side. And it is done. Browsing can begin.

 

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *